Καθημερινή ενημέρωση Πέμπτη 10/11/2022

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΕΛΚΕ) αναζητεί 2 συνεργάτες πτυχιούχους στις Επιστήμες Περιβάλλοντος

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΕΛΚΕ) αναζητεί 1 συνεργάτη με ειδίκευση στην Γεωγραφία και στην Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΕΛΚΕ) αναζητεί 1 συνεργάτη με σπουδές στις οικονομικές επιστήμες

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΕΛΚΕ) αναζητεί 7 συνεργάτες για την υλοποίηση του έργου “Κέντρο Βιώσιμης και Κυκλικής Βιοοικονομίας Βορείου Αιγαίου”

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Nobacco Store Manager (Αλεξανδρούπολη)

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Greek Language Teacher – Athens – Solidarity Now

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Greek Language Teacher – Nea Kavala – Solidarity Now

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Εκπαιδευτικού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στην Περαία

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Postdoctoral Fellowships in Hellenic Studies, 2023-2024

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.