ΔΥΠΑ: Θέσεις εργασίας εξειδικευμένων στελεχών πληροφορικής (Αθήνα)

Μεγάλος Όμιλος που δραστηριοποιείται στον χώρο παροχής υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής (ΙΤ) αναζητά εξειδικευμένα στελέχη σε θέσεις πληροφορικής.

1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Προφίλ Υποψηφίων: 

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατεύθυνσης Πληροφορικής  με επιθυμητή εξειδίκευση σε θέματα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων και πληροφοριών
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Τουλάχιστον ένα έτος εμπειρία σε ομάδες υποστήριξης και λειτουργίας ασφάλειας των κρίσιμων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, κεντρικών συστημάτων (data center) και υποδομών

Οι υποψήφιοι θα παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης και λειτουργίας ασφάλειας των κρίσιμων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, κεντρικών συστημάτων (data center) και υποδομών της εταιρείας με αντικείμενο εργασίας:

 • Παρακολούθηση λειτουργίας των μηχανισμών ασφάλειας και προστασίας της εταιρείας
 • Διαχείριση ειδοποιήσεων από το σύστημα 24 Χ 7 παρακολούθησης (SOC)
 • Ένταξη-Παρακολούθηση συστημάτων στο SOC 
 • Ένταξη-Παρακολούθηση alerts στο SOC
 • Πραγματοποίηση ελέγχων ευπαθειών και τρωτότητας στην υποδομή της εταιρείας (όπως pen tests)
 • Διαχείριση ερωτημάτων και αιτημάτων από χρήστες

2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προφίλ υποψηφίων:

 • Πτυχίο/δίπλωμα ή ισοδύναμο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με εξειδίκευση σε κατευθύνσεις Πληροφορικής
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στο συγκεκριμένο αντικείμενo
 • Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β2

Οι υποψήφιοι θα παρέχουν υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης βάσεων δεδομένων σε Oracle DB, με ταυτόχρονη γνώση ανάπτυξης σε γλώσσα PL/SQL.

Η εταιρεία προσφέρει πλήρη απασχόληση (8ωρη πενθήμερη εργασία), σταθερό ωράριο εργασίας, ανταγωνιστικό πακέτο μηνιαίων αποδοχών και προοπτικές εξέλιξης.

Εάν σας ενδιαφέρουν οι θέσεις και θεωρείτε ότι προσιδιάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση biografiko@dypa.gov.gr με την ένδειξη στο θέμα “Κωδικός θέσης 135″ και το αντικείμενο του έργου (ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ή ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ”. Προσοχή! Στο θέμα του μηνύματός σας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός της θέσης και το αντικείμενο του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση το βιογραφικό σας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί.

ΠΗΓΗ: https://www.dypa.gov.gr/theseis-erghasias-ekseidikefmenon-stelekhwn-pliroforikis-athina