Υποτροφίες για περισσότερα από 100 Erasmus-Mundus μεταπτυχιακά προγράμματα 2023-2024

Περισσότερα από 100 Erasmus Mundus μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρουν υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη λίστα των προγραμμάτων σπουδών που θα προσφέρουν υποτροφίες σε Ευρωπαίους και πολίτες τρίτων χωρών για σπουδές σε μεταπτυχιακά προγράμματα που οργανώνονται με τη συνεργασία 3 ή περισσοτέρων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Στη λίστα περιλαμβάνονται μεταπτυχιακά που καλύπτουν όλα τα επιστημονικά αντικείμενα.

Τι είναι το Erasmus-Mundus

Τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus είναι υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα προγράμματα σχεδιάζονται και υλοποιούνται από μια διεθνή σύμπραξη ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από διάφορες χώρες παγκοσμίως.

Το Erasmus+ χρηματοδοτεί φοιτητές με υποτροφίες για να συμμετάσχουν σε αυτά τα προγράμματα. Τα ίδια τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών προσφέρουν αυτές τις υποτροφίες στους καλύτερους αιτούντες φοιτητές παγκοσμίως, στο πλαίσιο των ετήσιων γύρων αιτήσεων.

Οι υποτροφίες της ΕΕ καλύπτουν το κόστος συμμετοχής του φοιτητή ή της φοιτήτριας στο πρόγραμμα, το κόστος ταξιδιού και το επίδομα διαβίωσης.

Τα Erasmus Mundus μεταπτυχιακά προγράμματα

  • έχουν διάρκεια 1-2 έτη (60-120 ECTS)
  • διοργανώνονται με τη συνεργασία 3 τουλάχιστον Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και σε αρκετές περιπτώσεις και Πανεπιστημίων Τρίτων Χωρών,
  • περιλαμβάνουν υποχρεωτική περίοδο σπουδών σε 2 τουλάχιστον από τα Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα,
  • οδηγούν στην απονομή κοινού, διπλού ή και πολλαπλού τίτλου σπουδών, από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια

Προφίλ αιτούντων

  • Αίτηση μπορούν να υποβάλουν μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.
  • Πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο αποδεικτικό σπουδών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις πρακτικές των χωρών που χορηγούν το πτυχίο. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτηση εάν βρίσκεστε στο τελευταίο έτος του πρώτου σας πτυχίου και πρόκειται να αποφοιτήσετε πριν από την έναρξη του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.

Τι περιλαμβάνουν οι υποτροφίες Erasmus-Mundus

Οι υποτροφίες που χορηγούνται σε φοιτητές Erasmus Mundus Κοινών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, καλύπτουν πλήρως τα δίδακτρα καθώς και  οποιεσδήποτε άλλες υποχρεωτικές δαπάνες σχετίζονται με τη συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα. Επίσης, στους υπότροφους προσφέρεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδίου και εγκατάστασης και μηνιαίο επίδομα διαβίωσης 1000 ευρώ για όλη τη διάρκεια του προγράμματος φοίτησης, που είναι συνήθως 2 έτη. Το ελάχιστο ποσό που δίνεται ως υποτροφία σε κάθε υπότροφο (δίδακτρα, ασφαλιστική κάλυψη, δαπάνες ταξιδίου, μηνιαίο επίδομα) ξεπερνά συνολικά τα 30.000 ευρώ.

Προθεσμίες Αιτήσεων

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την εξασφάλιση υποτροφίας για την πλειοψηφία των προγραμμάτων είναι από τον Οκτώβριο/Νοέμβριο του 2022 μέχρι τον Ιανουάριο/Φεβρουάριο του 2023. Τα αποτελέσματα επιλογής ανακοινώνονται στο διάστημα Μαρτίου – Ιουνίου και τα προγράμματα ξεκινούν από το Σεπτέμβριο-Νοέμβριο του 2023. Παρακαλείστε να ελέγχετε τη σελίδα του προγράμματος που σας ενδιαφέρει, καθώς οι προθεσμίες διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα.

Πληροφορίες

Από τη σελίδα της European Education and Culture Executive Agency (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορείτε να δείτε τη λίστα με όλα τα προγράμματα που θα προσφέρουν υποτροφίες το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, και να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για αυτά. Για μεγαλύτερη διευκόλυνση στην αναζήτηση πληροφοριών, ταξινομήστε τα αποτελέσματα ανά χώρα. Π.χ. αν θέλετε να σπουδάσετε ένα διάστημα στη Γαλλία θα δείτε ότι προσφέρονται 95 Γαλλικά πανεπιστήμια προσφέρουν Erasmus Mundus μεταπτυχιακά, στο Ηνωμένο Βασίλειο 31, στη Γερμανία 75 κ.ο.κ.

Για να δείτε τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρουν υποτροφίες πατήστε εδώ.