Σύμβουλος Διαχείρισης Επενδυτικών Έργων & ΕΣΠΑ – Αθήνα – Business Concept Α.Ε.

Η εταιρεία Business Concept Α.Ε. με έδρα στη Νέα Φιλαδέλφεια αναζητεί Σύμβουλο Διαχείρισης Επενδυτικών Έργων ΕΣΠΑ (Σ.Ε.Σ) & Αναπτυξιακού Νόμου.

Αρμοδιότητες:

 • Σύνταξη & υποβολή αιτήσεων υπαγωγής
 • Διαχείριση επενδυτικών έργων, παρακολούθηση φυσικού & οικονομικού αντικειμένου, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου & του ΕΣΠΑ (Σ.Ε.Σ.)
 • Επικοινωνία, καθοδήγηση & συνεργασία τόσο με τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου όσο και με το λογιστήριο της εκάστοτε εταιρείας με στόχο την εντός των προδιαγραφών υλοποίηση των έργων
 • Σύνταξη εξαμηνιαίων αναφορών προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, προς την εταιρεία
 • Επικοινωνία και συνεργασία με φορείς διαχείρισης, διαχειριστικές αρχές, Δ/νσεις Περιφερειών και του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων που εμπλέκονται στην αξιολόγηση και στον έλεγχο των έργων
 • Επικοινωνία και συνεργασία με τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που εμπλέκονται στην χρηματοδότηση των έργων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Τουλάχιστον 4 έτη εμπειρίας στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας στη υποβολή και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων επενδυτικών έργων
 • Άριστη γνώση χειρισμού Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής ή ΑΕΙ / ΤΕΙ, Τεχνικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Πελατοκεντρική αντίληψη
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και τήρησης προθεσμιών

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Βonus επίτευξης στόχων
 • Εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Πηγή : https://www.jobfind.gr/JobAd/View/GR/Theseis_Ergasias/45bdc691-5b4a-44b0-8944-1332c7b39f59/