Προκήρυξη Θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας στο Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας και Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων και Καινοτόμων Εφαρμογών της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ, του Πανεπιστημίου Κύπρου, έχει προκηρύξει τρεις (3) θέσεις εργασίας.

Το Εργαστήριο δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων (μερικής ή πλήρους απασχόλησης) Ειδικού Επιστήμονα για να εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ.  

Παρακάτω θα βρείτε τους σχετικούς σύνδεσμους για κάθε θέση:

  • Κωδικός Αίτησης: FOSS2022SS-12 Ειδικός Επιστήμονας Έρευνα

Αναλυτική Προκήρυξη εδώ.

  • Κωδικός Αίτησης: FOSS2022SS-13 Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας (Κάτοχος Διδακτορικού)

Αναλυτική Προκήρυξη εδώ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα:

  1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση.
  2. Βιογραφικό σημείωμα με περιγραφή προηγούμενης εμπειρίας, καθώς και τους βαθμούς των πτυχίων και του απολυτηρίου.
  3. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακού (και μεταπτυχιακού/ών τίτλου/ων σπουδών, αν υπάρχουν).
  4. Ονόματα και στοιχεία τουλάχιστον δύο ατόμων από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές. 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις foss.vacancies@gmail.com και nicolaou.anastasia@ucy.ac.cy, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022.

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται και ο κωδικός αίτησης.

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: https://www.pvtechnology.ucy.ac.c

Πηγή: https://www.eduguide.gr/nea2019/3-8eseis-ergasias-apo-ergasthrio-fwtoboltaikhs-texnologias-ths-e/