Υπεύθυνος Τμήματος Αποστολών – Μάνδρα Αττικής – METRO

Είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα, με πάνω από 11.000 εργαζομένους,
και μπορείτε να διεκδικήσετε και εσείς μία θέση στη μεγάλη οικογένεια της METRO!​

Για το κέντρο διανομής στη Μάνδρα Αττικής, αναζητούμε:

Υπεύθυνο Τμήματος Αποστολών

Βασικές αρμοδιότητες

 • Διασφάλιση της τήρησης των διαδικασιών του τμήματος, των προδιαγραφών ποιότητας και των προτύπων εξυπηρέτησης των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών
 • Έλεγχος της απόδοσης και του κόστους λειτουργίας, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Διαχείριση των διαθέσιμων εργασιακών πόρων και συντονισμός των καθημερινών εργασιών
 • Ενεργή συμμετοχή στον σχεδιασμό πλάνου δράσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση πιθανών δυσλειτουργιών
 • Έλεγχος κόστους του κύκλου εργασιών και παρακολούθηση του δείκτη απόδοσης και παραγωγικότητας του τμήματος
 • Συνεργασία και συνεχής επικοινωνία με τα αρμόδια τμήματα, με στόχο την πιστή εφαρμογή των προγραμμάτων συντήρησης των μέσων (Φ.Ι.Χ) και του εταιρικού εξοπλισμού (μηχανήματα έργου)
 • Εκπαίδευση και καθοδήγηση των εργαζομένων ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες
 • Σύνταξη αναφορών για το σύνολο των δραστηριοτήτων του τμήματος

Το προφίλ σας

 • Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ στην εφοδιαστική αλυσίδα, διοίκηση επιχειρήσεων ή συναφές αντικείμενο
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Εμπειρία στον τομέα των εθνικών μεταφορών καθώς και της αστικής διανομής
 • Άριστη γνώση MS Office και πληροφοριακών συστημάτων διανομής (WMS – ERP)
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίλυση προβλημάτων
 • Ικανότητες προγραμματισμού και ανάθεσης εργασιών
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και αναλυτική σκέψη
 • Διοικητικές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα

Στη METRO προσφέρουμε ένα αξιόπιστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας γεμάτο προκλήσεις!

Θα έχετε ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, καθώς και δυνατότητες εξέλιξης, σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Κωδικός θέσης: WMS50

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8E%CE%BD—%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B1-%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/AD5F10AF-AB26-140E-1239-57E227B2C55B