Υπεύθυνος Αποθήκης – Κρήτη – Hersonissos Group Hotels

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Hersonissos Group Hotels αναζητά για
το ξενοδοχείο Abaton Island Resort & Spa στην Κρήτη:

Υπεύθυνος Αποθήκης

Κωδικός θέσης: PURCHASE

Προφίλ θέσης:

 • Υπεύθυνος λειτουργίας κεντρικής αποθήκης
 • Συντονισμός και έλεγχος παραλαβών για όλα τα τμήματα
 • Διαρκής συνεργασία με τους προϊσταμένους τμημάτων για τον σωστό και έγκαιρο εφοδιασμό των αποθεμάτων τους.
 • Άμεση συνεργασία με τον Cost control Manager και τον υπεύθυνο αγορών.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Αντίστοιχη προϋπηρεσία σε τουριστική επιχείρηση (προαιρετική)
 • Χρήση Η/Υ, προγραμμάτων MS Office (Εxcel, Word)
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας σε ικανοποιητικό επίπεδο
 • Γνώση προγράμματος διαχείρισης αποθήκης
 • Επικοινωνιακός και συνεργάσιμος χαρακτήρας

Προσφέρονται:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές
 • Συνεχής επαγγελματική εξέλιξη
 • Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε να καταχωρίσετε το βιογραφικό σας σημείωμα με μία πρόσφατη
φωτογραφίασας, αναφέροντας απαραίτητα τονκωδικότης θέσης.

Η εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82—%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B714222222/C088A644-057A-1C38-4D9F-B990CB163AD4