Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης – Θεσσαλονίκη – όμιλος Master

Ο όμιλος Master ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό του και αναζητά

Υπάλληλο Γραμματειακής Υποστήριξης

για τη Θεσσαλονίκη.

Προσόντα

 • Απόφοιτος ΑΕΙ/TEI οικονομικής κατεύθυνσης ή τομέα πληροφορικής
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στη συμβουλευτική
 • Πολύ καλή γνώση Ms Office
 • Γνώση ERP συστήματος (Argus) θα θεωρηθεί προσόν.

Απαιτούμενες δεξιότητες

 • Οργανωτικότητα
 • Διαχείριση παράλληλων εργασιών
 • Ανταπόκριση σε αυστηρά deadlines
 • Πνεύμα ομαδικότητας

Αρμοδιότητες

 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 • Διαχείριση ηλεκτρονικής και έντυπης αλληλογραφίας
 • Καταχωρίσεις δεδομένων
 • Διαμόρφωση και οργάνωση εγγράφων και αρχείων
 • Σύνταξη και επιμέλεια κειμένων και παρουσιάσεων
 • Απλή έκδοση αποδείξεων
 • Υποδοχή και διαχείριση επισκεπτών

Παροχές εταιρίας

 • Νόμιμες αποδοχές
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A5%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82—%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7113/FAEB5332-A8B4-A8A9-28B1-1E1680C71569