Γραμματειακή Υποστήριξη – Αργυρούπολη– όμιλος Master

Ο όμιλος Master ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό του και αναζητά προσωπικό για

Γραμματειακή Υποστήριξη

στον δήμο Αργυρούπολης.

Προσόντα

  • Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ (κατά προτίμηση λογιστικής/οικονομικής κατεύθυνσης)
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε ανάλογη θέση εργασίας
  • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (κυρίως Worc, Excel, PowerPoint)
  • Αγγλικά (επίπεδο πολύ καλό)

Απαιτούμενες δεξιότητες

  • Οργανωτικότητα
  • Διαχείριση παράλληλων εργασιών
  • Ανταπόκριση σε αυστηρά deadlines
  • Πνεύμα ομαδικότητας

Πληροφορίες

Θα προτιμηθούν κάτοικοι κοντινών περιοχών (νότια προάστια).

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης των βιογραφικών, θα ακολουθήσει επικοινωνία με τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις της διαθέσιμης θέσης εργασίας. Όλες οι αιτήσεις είναι εμπιστευτικές.

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7—%CE%91%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B72/474A392A-48AB-AE7A-D583-CAAB09E1B9A7