Υποβολή αιτήσεων για χορήγηση υποτροφιών από το “Αγγελοπούλειο Ίδρυμα” ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023

Προκήρυξη:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος Σχολικών Κτιρίων και Υποτροφιών ανακοίνωσε τη χορήγηση – κατόπιν επιλογής – επτά (7) συνολικά υποτροφιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, ως εξής :

  • Πέντε (5) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές, σε πρωτοετείς φοιτητές/τριες ή σε φοιτητές/τριες επομένων ετών.
  • Δύο (2) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές, σε φοιτητές/τριες.

Οι υποτροφίες αφορούν σπουδές (προπτυχιακές, μεταπτυχιακές) σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Γενικές Προϋποθέσεις

1. Οι υποτροφίες για τις προπτυχιακές σπουδές αφορούν φοιτητές οι οποίοι θα εισαχθούν, κατόπιν εισαγωγικών ή κατατακτηρίων εξετάσεων σε Τμήμα ΑΕΙ – ΤΕΙ, το ακαδημαϊκό έτος 2022 –23 ή φοιτούν ήδη, αλλά υπολείπονται τουλάχιστον δύο έτη σπουδών, μέχρι τη λήψη του πτυχίου τους.

2. Οι υποτροφίες για τις μεταπτυχιακές σπουδές αφορούν φοιτητές οι οποίοι θα εγγραφούν σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήματος ΑΕΙ – ΤΕΙ, το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 ή φοιτούν ήδη, αλλά δεν έχει καλυφθεί το ήμισυ του ελάχιστου χρόνου σπουδών που απαιτείται, μέχρι τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

Οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να έχουν ηλικία μέχρι 24 ετών για τις προπτυχιακές σπουδές και μέχρι 36 ετών, για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι/ες για τη χορήγηση της υποτροφίας, θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 04-11-2022, την αίτηση αποκλειστικά με courier (στη Δ/νση : Αγγελοπούλειο Ίδρυμα Σχολικών κτιρίων και Υποτροφιών, Αμυμώνης 7β – γ΄ όροφος – 211 00 Ναύπλιο), μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Έντυπο της αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος Σχολικών Κτιρίων και Υποτροφιών και θα πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά εδώ.

Ύψος υποτροφίας

Α) Για τους προπτυχιακούς υποτρόφους :
Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), μοιραζόμενο σε δύο δόσεις των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) ανά έτος, για τα δύο πρώτα έτη σπουδών, ή για δύο συνεχόμενα έτη, μεγαλυτέρων ετών προπτυχιακών σπουδών, για κάθε έναν υπότροφο που οι γονείς του κατάγονται και διαμένουν στον τέως Δήμο Μιδέας.

Β) Για τους Μεταπτυχιακούς υποτρόφους :
Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), μοιραζόμενο σε ισόποσες δόσεις, τόσες, όσες είναι και τα αντίστοιχα εξάμηνα φοίτησης, για κάθε έναν υπότροφο που κατάγεται από τον τέως Δήμο Μιδέας. Σε περίπτωση που τα δίδακτρα είναι λιγότερα, το ύψος της υποτροφίας αναπροσαρμόζεται στο ποσό κάλυψης των διδάκτρων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη πρόσκληση του Ιδρύματος.

Πηγή: https://www.eduguide.gr/ypotrofies/prokiryksi/ypobolh-aithsewn-gia-xorhghsh-ypotrofiwn-apo-to-aggelopoyleio-idryma-akadhmaikoy-etoys-2022-2023,2406