Υπάλληλος Τμήματος Logistics – Τιμολόγησης – Βόλος – ILVIEF

Η εταιρία ILVIEF, ένας δυναμικός ελληνικός κατασκευαστής ηλεκτρικών πινάκων μέσης-χαμηλής τάσης-υποσταθμών,
με έδρα τον Βόλο, που δραστηριοποιείται παγκοσμίως ,

αναζητά στέλεχος για την κάλυψη της θέσης του

Υπαλλήλου Τμήματος Logistics – Τιμολόγησης

Περιγραφή Θέσης

 • Οργάνωση και συντονισμός εργασιών των υπηρεσιών logistics (παραλαβές, παραγγελίες, αποθήκευση, διανομή, επιστροφές).
 • Σχεδιασμός καθημερινού προγράμματος αποστολών
 • Επικοινωνία με πελάτες
 • Έλεγχος παραλαβής και αποστολής εμπορευμάτων στον προκαθορισμένο χρόνο
 • Επικοινωνία και συνεννόηση με τις μεταφορικές εταιρίες για φορτώσεις και συμφωνίες κομίστρων
 • Συντονισμός των παραγγελιών και προγραμματισμός των αποστολών
 • Συνεχής βελτίωση-διαχείριση των διαδικασιών για να μειωθούν οι χρόνοι παράδοσης των παραγγελιών & επίλυση προβλημάτων ή παραπόνων
 • Έκδοση όλων των απαραίτητων συνοδευτικών παραστατικών των παραδόσεων, εντός και εκτός Ελλάδος (εισαγωγές από ΕΕ & Τρίτες Χώρες, εξαγωγές σε ΕΕ & Τρίτες Χώρες, εκτελωνισμοί, κλπ)
 • Τήρηση αρχείου με τα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια
 • Συμμετοχή στην ετήσια απογραφή της αποθήκης
 • Ανάπτυξη διαδικασιών που κάνουν την αλυσίδα εφοδιασμού πιο αποτελεσματική και οργανωμένη

Επιθυμητό Προφίλ υποψηφίου

 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ (εξειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων/ Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας / Logistics, θα εκτιμηθεί)
 • Εμπειρία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 2 ετών (Logistics Assistant)
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Άριστη χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, τόσο γραπτά όσο και προφορικά
 • Πολύ καλή γνώση και εμπειρία στην χρήση Η/Υ και προγραμμάτων MS Office και ERP
 • Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Ακρίβεια και προσοχή στην λεπτομέρεια
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση σε απαιτητικό περιβάλλον
 • Υπευθυνότητα και εχεμύθεια
 • Ομαδικό πνεύμα

Παροχές Εταιρίας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Διαρκής εκπαίδευση
 • Άριστες προοπτικές εξέλιξης
 • Ομαδική ασφάλιση υγείας

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A5%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-Logistics—%CE%A4%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82—%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82/6C902BA3-545D-172E-134B-4DDE102E0A33