Γραμματειακή υποστήριξη – ΕΚΠΟ

Η θέση αυτή είναι νευραλγική για την ΕΚΠΟΙΖΩ και περιλαμβάνει αρκετούς τομείς ενασχόλησης.

Απαιτούνται:

– Άριστη γνώση χρήσης υπολογιστών και της αγγλικής. Γνώση επιπλέον γλώσσας

αποτελεί πλεονέκτημα

– Ευγένεια, διάθεση εξυπηρέτησης και κατανόησης των προβλημάτων που

αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές

– Προηγούμενη εμπειρία γραμματειακής υποστήριξης αποτελεί πλεονέκτημα

Υποχρεώσεις

– Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου

– Διαχείριση μελών και μη μελών της ΕΚΠΟΙΖΩ, μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικής

αλληλογραφίας, επισκέψεων στα γραφεία

– Διαχείριση ηλεκτρονικής βάσης μελών

– Τήρηση πρωτοκόλλων και αρχείων

– Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης- Ιστοσελίδας (προαιρετικό)

– Μεταφράσεις διαφόρων κειμένων από αγγλικά σε ελληνικά και αντιστρόφως

– Επικοινωνία με Υπουργεία, διάφορους φορείς εσωτερικού εξωτερικού, ΜΜΕ,

δημοσιογράφους κλπ

Πηγή : https://ngoheroes.gr/job/%CE%B5%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B6%CF%89%CE%B7%CF%83-2/