Είκοσι τρεις (23) ανοικτές θέσεις εργασίας σε διάφορους εκπαιδευτικούς φορείς

Είκοσι τρεις (23) συνολικά θέσεις εργασίας είναι διαθέσιμες την τρέχουσα περίοδο σε διάφορους εκπαιδευτικούς φορείς της χώρας, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις των οικείων ιδρυμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, δεκαέξι (16) εξ’ αυτών προορίζονται για τη στελέχωση του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Από αυτές, τέσσερις (4) είναι ανοικτές για πτυχιούχους ανεξαρτήτως ειδκότητας. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για καθεμία θέση πατώντας στον αντίστοιχο σύνδεσμο (1234). Μία (1) θέση προορίζεται για πτυχιούχο πληροφορικής (εδώ), μία (1) για πτυχιούχο οικονομικής κατεύθυνσης (εδώ), τρεις (3) για πτυχιούχους Βιολογίας (123), δύο (2) για αποφοίτους σχολών Περιβάλλοντος (εδώ και εδώ), μία (1) θέση για απόφοιτο με πτυχίο Γεωπονίας (εδώ), δύο (2) θέσεις πτυχιούχους θετικών επιστημών (εδώ και εδώ), μία (1) θέση για κάτοχο διδακτορικού σε επιστήμες της αγωγής (εδώ), μία (1) θέση για πτυχιούχο ανθρωπιστικών επιστημών (εδώ), μία (1) θέση για πτυχιούχο γραφιστικής (εδώ) και τέλος μία (1) θέση για απόφοιτο Ιατρικής (εδώ).

Πέντε (5) ακόμη θέσεις είναι διαθέσιμες για πτυχιούχους Κοινωνικής Εργασίας με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται για τις συγκεκριμένες θέσεις, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 03 Νοεμβρίου 2022 (03.11.2022), και ώρα 14:00. Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής αίτησης εδώ.

Τέλος, προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις επιστημονικού προσωπικού στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για αποφοίτους θετικών ή οικονομικών επιστημών. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις δύο αυτές θέσεις είναι μέχρι την Παρασκευή 04-11-2022 (23:59). Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Πηγή : https://www.eduguide.gr/nea2022/eikosi-treis-23-anoiktes-8eseis-ergasias-se-diaforoys-ekpaideyti/