Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΕΛΚΕ) – Κέρκυρα – εξωτερικός συνεργάτης για την Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη έργων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο 80435 «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ως δικαιούχος στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020»

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα, 31/10/2022, ώρα: 12:00 (ημ/νία παραλαβής από την Υπηρεσία)

Πηγή : https://rc.ionio.gr/news/25196/