155 θέσεις Διοικητικών Υπαλλήλων στους τομείς της Ενέργειας, του Κλίματος και του Περιβάλλοντος στην Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση πινάκων επιτυχόντων από τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER), η Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA) και η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV), μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως διοικητικούς υπαλλήλους.

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού αφορά τρεις τομείς. Οι υποψήφιοι/-ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για έναν από τους τομείς αυτούς. Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να κάνουν την επιλογή τους κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας και δεν θα είναι σε θέση να την τροποποιήσουν μετά την επικύρωση της αίτησής τους

Τομέας Ενέργειας: 54 θέσεις

Τομέας Κλίματος: 49 θέσεις

Τομέας Περιβάλλοντος: 52 θέσεις

Όροι Συμμετοχής (Για τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών και την επαγγελματική εμπειρία βλ. Παράρημα ΙΙΙ της προκήρυξης)

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει:

  • να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ,
  • να έχουν εκπληρώσει τυχόν υποχρεώσεις τις οποίες υπέχουν βάσει της εθνικής νομοθεσίας περί στρατολογίας,
  • να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων.
  • να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Υποβολή αιτήσεων

Για να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας, ο/η υποψήφιος/-α θα πρέπει να διαθέτει ατομικό λογαριασμό EPSO. Οι υποψήφιοι/-ες που δεν διαθέτουν ακόμη ατομικό λογαριασμό EPSO θα πρέπει να δημιουργήσουν. Μόνο ένας λογαριασμός μπορεί να δημιουργηθεί για όλες τις αιτήσεις του/της υποψηφίου/-ας στην EPSO.

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO έως τις 22 Νοεμβρίου 2022 στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

Η ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας είναι διαθέσιμη και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Οι υποψήφιοι/-ες μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας σε οποιαδήποτε από αυτές, με εξαίρεση την ενότητα «Αξιολογητής ταλέντου», η οποία πρέπει να συμπληρωθεί στην αγγλική γλώσσα.

Οι υποψήφιοι/-ες στον παρόντα διαγωνισμό πρέπει να διαθέτουν άριστη γνώση (τουλάχιστον επίπεδο C1) τουλάχιστον μίας από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και ικανοποιητική γνώση (τουλάχιστον επίπεδο Β2) μιας διαφορετικής επίσημης γλώσσας της ΕΕ. Μία απ’ αυτές τις γλώσσες πρέπει να είναι η αγγλική γλώσσα.

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

Πηγή : https://www.eduguide.gr/nea2022/155-8eseis-dioikhtikwn-ypallhlwn-stoys-tomeis-ths-energeias-toy/