Υπεύθυνος Ανάπτυξης Πωλήσεων – Ολυμπιακή Ζυθοποιία – Μυτιλήνη

Περιγραφή

Η Optimal HR Group, εκ μέρους της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, αναζητεί Υπεύθυνο Ανάπτυξης Πωλήσεων για την περιοχή της Μυτιλήνης – Χίου – Λήμνου.

Ο / Η κάτοχος της θέσης Υπεύθυνος Ανάπτυξης Πωλήσεων, είναι υπεύθυνος / η για την επιτυχή υλοποίηση του πλάνου ανάπτυξης πωλήσεων στις περιοχές ευθύνης του / της, Μυτιλήνη – Χίος – Λήμνος, εστιάζοντας στην αποτελεσματική ανάπτυξη και διαχείριση του πελατολογίου και εφαρμόζοντας εστιασμένες ενέργειες ενεργοποίησης
του καναλιού.

Απαραίτητα Προσόντα

Το προφίλ που αναζητάμε

 • Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης AEI/TEΙ
 • Προϋπηρεσία 1-3 ετών σε αντίστοιχο οργανωμένο περιβάλλον πωλήσεων θα θεωρηθεί ανταγωνιστικό προσόν
 • Ευχέρεια στη χρήση προγραμμάτων Ms Office
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Αναπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
 • Ομαδική συμπεριφορά μέσα από την επίδειξη Ευθυγράμμισης, Υπευθυνότητας και Δράσης
 • Πάθος και ακεραιότητα
 • Προσωπική παρακίνηση
 • Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού

Παροχές

Τι μπορείς να αναμένεις από την Ολυμπιακή Ζυθοποιία

Η κουλτούρα μας βασίζεται στην ανοιχτή επικοινωνία και το ομαδικό πνεύμα, για την
αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων. Επιπλέον προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και κινήτρων
 • Συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη
 • Προοπτικές ανάπτυξης
 • Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική κάλυψη

Πηγή : https://www.jobfind.gr/JobAd/View/GR/Theseis_Ergasias/34574d4c-0250-4e34-b6cd-3201a8e2bceb/