Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΕΛΚΕ) αναζητεί συνεργάτες για την υλοποίηση του έργου “LIFE TERRACESCAPE” στην Μυτιλήνη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «LIFE TERRACESCAPE (LIFE16 CCA/GR/000050) – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΣΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»

  • ΘΕΣΗ 1 – ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ/ΙΔΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  • ΘΕΣΗ 2 – ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ/ΙΔΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  • ΘΕΣΗ 3 – ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ/ΙΔΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  • ΘΕΣΗ 4 – ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ/ΙΔΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Υπευθυνη επικοινωνίας : κα Θεοδώρα Πετανίδου 22510-36406 t.petanidou@aegean.gr 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 29/10/2022 23:59

Πηγή : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/c1fad380-f2ba-4a2a-b9e4-aa66644934c2