Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΕΛΚΕ) αναζητεί συνεργάτες στην Ρόδο για την οργανωτική υποστήριξη του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

ΘΕΣΗ 1 – Δύο (2) συνεργάτες/ιδες για την οργανωτική υποστήριξη του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα πλαίσια του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

Υπεύθυνη επικοινωνίας : Βέρα Αγγέλου τηλ. 22410 99428, email: kevidim@aegean.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 28/10/2022 23:59

Πηγή : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/5f0b99a3-5dcb-4f21-946a-b4cba2189127