Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΕΛΚΕ) αναζητεί συνεργάτη απόφοιτο Ωκεανογραφίας ή Θαλασσίων Βιοεπιστημών ή Περιβάλλοντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΩΝ ΞΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

ΘΕΣΗ 1 – Ένας/ μία (1) συνεργάτης/ιδα απόφοιτος/η Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, στο αντικείμενο της Ωκεανογραφίας ή Θαλασσίων Βιοεπιστημών ή Περιβάλλοντος ή συναφούς ειδικότητας

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Καθ. Κατσανεβάκη Στυλιανό τηλ. 2251026821 email: katsanevakis@marine.aegean.gr). 

Προθεσμία υποβολή αιτήσεων : 29/10/2022 23:59

Πηγή : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/2500e61d-6012-46d0-b79b-a24791206c97