Καθημερινή ενημέρωση Παρασκευή 21/10/2022

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΕΛΚΕ) αναζητεί :

  • συνεργάτες για την υλοποίηση του έργου “LIFE TERRACESCAPE” στην Μυτιλήνη

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

  • συνεργάτη απόφοιτο Ωκεανογραφίας ή Θαλασσίων Βιοεπιστημών ή Περιβάλλοντος

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

  • συνεργάτη για την υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων»

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

  • συνεργάτες στην Ρόδο για την οργανωτική υποστήριξη του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

  • συνεργάτες για την υλοποίηση του έργου «Προηγμένο σύστημα πολυτοπικής καταγραφής, αποτύπωσης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης ανασκαφικού έργου» στην Μυτιλήνη

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

 

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Πωλήσεων – Ολυμπιακή Ζυθοποιία – Μυτιλήνη

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Content Creator & Διαχειρίστρια Εταιρικών Social Media – Μυτιλήνη – Marilyn Boutique

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

155 θέσεις Διοικητικών Υπαλλήλων στους τομείς της Ενέργειας, του Κλίματος και του Περιβάλλοντος στην Ε.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

 

Άλλες ενημερώσεις

Το Ίδρυμα Gerda Henkel προσφέρει προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης της έρευνας σε τομείς των Ανθρωπιστικών Επιστημών

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Διεθνής διαγωνισμός για φοιτητές Οικονομικών Επιστημών (ACCA University Student Competition 2022)

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.