Υπάλληλος τμήματος Κίνησης – Αθήνα – Το Χαμόγελο του Παιδιού

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναζητά κατάλληλο υποψήφιο / υποψήφια για να καλύψει θέση πλήρους απασχόλησης για υπάλληλο στο τμήμα Κίνησης στην Αθήνα.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες:

 • Δημιουργία ημερήσιου και μηνιαίου προγράμματος οδηγών
 • Προετοιμασία βιβλίων δρομολογίων
 • Τήρηση ημερολογίου εργασιών οχημάτων π.χ. service, ΚΤΕΟ, ΚΕΚ κ.α.
 • Τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου οχημάτων
 • Επικοινωνία με τα επιμέρους γραφεία κίνησης της περιφέρειας για διεκπεραίωση δρομολογίων
 • Συνεννόηση και συνεργασία με τους συντονιστές των χώρων και τους οδηγούς για διεκπεραίωση δρομολογίων
 • Ενημέρωση τμήματος εξεύρεσης πόρων για τις ανάγκες οχημάτων

 Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Απόφοιτος Λυκείου, ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

 • Γνώση ERP- κατά προτίμηση SOFTONE
 • Υψηλή προσαρμοστικότητα
 • Μεθοδικότητα
 • Ισχυρές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ομαδικότητα
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

– Ενδέχεται να ζητηθούν από τους υποψηφίους συστατικές επιστολές.

– Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από Το Χαμόγελο του Παιδιού και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών

Πηγή : https://www.kariera.gr/jobs/28708