Υπεύθυνος/η Ομάδας Εκπαιδευτικών – Λέσβος – ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ

Η ΜΕΤΑδραση αναζητά Υπεύθυνο Ομάδας Εκπαιδευτικών στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος στη Λέσβο. Η θέση αφορά  το συντονισμό της ομάδας των εκπαιδευτικών με σκοπό την ομαλή λειτουργία του κέντρου. Οι δραστηριότητες και τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο εκπαιδευτικό κέντρο της ΜΕΤΑδρασης στη Λέσβο.

Child Safeguarding Policy: Level 1

Τα καθήκοντα θέσης συμπεριλαμβάνουν:

 • Συντονισμός της εκπαιδευτικής ομάδας
 • Σύνταξη αναφορών προς τον/την Υπεύθυνο/η Έργου
 • Άμεση συνεργασία με τον/την Υπεύθυνο έργου και τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η του προγράμματος
 • Δημιουργία και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις με εξωτερικούς φορείς, όπου αυτό απαιτείται
 • Σχεδιασμός και διεξαγωγή συναντήσεων ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων για την εξασφάλιση ενεργούς και συνεχούς συμμετοχής των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Εκτέλεση άλλων συναφών καθηκόντων, που ανατίθενται από τον/την Υπεύθυνο/η έργου

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Κοινωνικών ή ανθρωπιστικών σπουδών ή συναφές με την εκπαίδευση
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσίας σε συντονισμό Εκπαιδευτικής Ομάδας
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού και ευελιξίας
 • Ικανότητα εκτέλεσης οδηγιών και λήψης πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα
 • Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ

 

Επιπλέον συνεκτιμώνται:

 • Άμεση διαθεσιμότητα
 • Μόνιμη κατοικία στη Λέσβο
 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό
 • Μεταπτυχιακό στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ή στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας
 • Γνώσεις σχετικές με την παιδική προστασία
 • Διδακτική εμπειρία

 

Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και την επιστολή ενδιαφέροντος μέσω email στο hr@metadrasi.org, με ένδειξη στο θέμα «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- ΛΕΣΒΟΣ 2022» έως τις 24/10/2022.

 

Η ΜΕΤΑδραση παρέχει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση λόγω φυλής, φύλου, χρώματος, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης ή αναπηρίας.

Πηγή : https://metadrasi.org/%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84-2/