Δωρεάν πρόγραμμα επιμόρφωσης “Women in Agriculture”

Το Women in Agriculture, η νέα δράση του προγράμματος EQUALL της Τράπεζας Πειραιώς, αποτελεί ένα πρόγραμμα οριζόντιας επιμόρφωσης (horizontal training), βιωματικής μάθησης (mentoring + peer learning) και δικτύωσης (networking) και απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που ασχολούνται ή σκοπεύουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την αγροδιατροφή / αγροτουρισμό. 

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα και η πρόσβαση στις ψηφιακές πλατφόρμες της εκπαίδευσης και του mentoring είναι δωρεάν. Έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και καλών πρακτικών σε θέματα εκσυγχρονισμού της γεωργίας, της επιχειρηματικότητας και της πράσινης γεωργίας. Το πρόγραμμα, τρίμηνης διάρκειας, θα εμπλουτιστεί με τομεακή εκπαίδευση που θα εστιάζει σε συγκεκριμένους κλάδους ή/και προϊόντα, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των συμμετεχουσών.

Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο σκέλη:

1. Επιμόρφωση (training)
H επιμόρφωση (training) έχει διαμορφωθεί από τους καθηγητές της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Alba Graduate Business School, The American College of Greece και είναι συνολικής διάρκειας 16-18 ωρών. Οι θεματικές που θα καλυφθούν αφορούν την ψηφιοποίηση του αγρού, την επιχειρηματικότητα και τη μετάβαση προς την πράσινη γεωργία.
Επιπλέον, θα διεξαχθεί και τομεακή επιμόρφωση (sectoral training), με θεματολογία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τον τομέα δραστηριότητας των συμμετεχουσών.

2. Βιωματική μάθηση και δικτύωση
Η βιωματική μάθηση περιλαμβάνει mentoring και ζωντανές συνεδρίες (live sessions), όπου για κάθε ενότητα επιμόρφωσης, οι συμμετέχουσες θα μπορούν να αναπτύξουν συζητήσεις με καθηγητές και έμπειρους επαγγελματίες μέσω της εφαρμογής των 100mentors. Με αυτό τον τρόπο, θα λαμβάνουν εξατομικευμένη καθοδήγηση στον τομέα δραστηριότητάς τους και θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν χρήσιμες οριζόντιες (soft skills).

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν ζωντανές συνεδρίες (live sessions) με αγρότισσες/αγρότες που θα παρουσιάσουν βέλτιστες πρακτικές της καλλιέργειας/επιχείρησής τους σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή στις συμμετέχουσες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα γυναίκες:

  • άνω των 18 ετών
  • από όλες τις περιοχές της Ελλάδα;
  • με στόχο την ίδρυση ή την ανάπτυξη επιχείρησης στον αγροτικό τομέα στους επόμενους 0-6 μήνες

Κάνε την αίτησή σου εδώ μέχρι 6 Νοεμβρίου 2022!

Στάδια του προγράμμτος

Διαδιακασία επιλογής: Online αίτηση από 14/10 έως 6/11, Μικρής διάρκειας συνέντευξη διερεύνησης του ενδιαφέροντος, Τελική επιλογή συμμετεχουσών

Διεξαγωγή επιμόρφωσης και βιωματικής μάθησης: 2-4 ώρες επιμόρφωσης ανά εβδομάδα, 20 – 40 λεπτά mentoring ανά εβδομάδα

Προϋποθέσεις για την πιστοποίηση EQUALL Women in Agriculture: Παρακολούθηση του 80% της επιμόρφωσης, Απόκτηση του πιστοποιητικού ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων των 100mentors

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ

Πηγή: https://www.eduguide.gr/nea2022/dwrean-programma-epimorfwshs-women-in-agriculture/