Υπάλληλος Τραπεζικών Εργασιών – Σάμος

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλου τραπεζικού οργανισμού, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Υπάλληλος Τραπεζικών Εργασιών

Σάμος

Περιγραφή θέσης

Ο κάτοχος της θέσης θα εργάζεται στο δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας και θα είναι υπεύθυνος/η για την υποδοχή και εξυπηρέτηση υφιστάμενων & νέων πελατών σε θέματα:

 • διεκπεραίωσης χρηματικών συναλλαγών (διαχείριση χρηματικού, επεξεργασία στοιχείων, συγκέντρωση δικαιολογητικών)
 • παροχής πληροφοριών για τραπεζικά προϊόντα

Παράλληλα απαιτείται:

 • Συνεργασία με όλα τα στελέχη του καταστήματος για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών (εισερχόμενων ή/και πελατών καταστήματος)
 • Σύσταση των πελατών αυτών στα αντίστοιχα στελέχη του καταστήματος
 • Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων συστημάτων, πληροφοριακών εφαρμογών για την ολοκληρωμένη διαχείριση, επικοινωνία, ενημέρωση, εξυπηρέτηση υφιστάμενων και νέων πελατών
 • Ενεργή συμβολή στην ομαλή λειτουργία του καταστήματος και διασφάλιση της θετικής εικόνας της τράπεζας προς όλους τους πελάτες

Προφίλ υποψηφίου

 • Απαραίτητο το πτυχίο Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής Επιστήμης
 • Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office

Παροχές εταιρίας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Διαρκής εκπαίδευση
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος, παρακαλούμε, πατήστε εδώ: [Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco, προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές.

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A5%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD—%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%822/6E1F1CAF-B1C4-7EE6-1D61-309E115D5470