Υπάλληλος Εξαγωγών (Ηράκλειο Κρήτης)

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Υπάλληλος Εξαγωγών

(Ηράκλειο Κρήτης)

Περιγραφή θέσης

 • Παρακολούθηση εξαγωγών
 • Διεκπεραίωση σχετικών διαδικασιών εξαγωγών και παραδόσεων
 • Επικοινωνία με πελάτες εξωτερικού και ανάπτυξη πελατολογίου
 • Καταχώριση παραγγελιών στο ERP σύστημα
 • Συντονισμός και δρομολόγηση των παραγγελιών
 • Έλεγχος της εξέλιξης των παραγγελιών

Προφίλ υποψηφίου

 • Απόφοιτος ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Εμπειρία σε B2B πωλήσεις (θα υπολογιστεί ως επιπλέον προσόν)
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
 • Γνώση ΕRP θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών
 • Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης μεγάλου όγκου πληροφοριών

Παροχές εταιρίας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο και επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας


Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος, παρακαλούμε, πατήστε εδώ: [Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A5%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%95%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8E%CE%BD-%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/474777A4-FF69-3AED-5DC7-4D3CC0CCFCA4