Ένας/μία συνεργάτης/ιδά Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, για την οργανωτική υποστήριξη Έργων – Αθήνα – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ενίσχυση και βελτιστοποίηση λειτουργίας υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου»

Υπεύθυνη επικοινωνίας : κα. Αγγελική Λουίζου 2251036738 alouiz@aegean.gr 

αιτήσεις ως και 22/10/2022