Πρόγραμμα μεταδιδακτορικών υποτροφιών KAUST Global Postdoctoral Fellowship Program

Προκήρυξη:

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Μεταδιδακτορικών Υποτροφιών KAUST (kgfp.kaust.edu.sa/) που προσφέρεται από το Γραφείο του Αντιπροέδρου για την Έρευνα στο KAUST (Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας King Abdullah ) (kaust.edu.sa). Eίναι μια εξαιρετική ευκαιρία για ταλαντούχους νέους ερευνητές με πρωτοποριακές ιδέες, έμπειρους διδάκτορες ή μεταδιδάκτορες που είναι έτοιμοι να μεταβούν σε ανεξάρτητη έρευνα.

Το KAUST είναι ένα πανεπιστήμιο έρευνας, γνωστό και αναγνωρισμένο για τις επιδόσεις του στη επιστήμη και τη μηχανική, τις εργαστηριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του, καθώς και για και τη συμβολή του σε παγκόσμιους διαγωνισμούς.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το KAUST εδώ

Το όραμα του πανεπιστημίου είναι να ενδυναμώσει νέους μεταδιδάκτορες και να τους υποστηρίξει με μια υψηλού κύρους υποτροφία και ένα μοναδικό ευνοϊκό περιβάλλον στο KAUST.

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Υποτροφιών 2022 (Global Fellowship Program 2022) χρηματοδοτεί τριετή ερευνητικά έργα στους πέντε ερευνητικούς πυλώνες KAUST:  Νερό, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τρόφιμα & Υγεία και Ψηφιακός τομέας.

Η υποτροφία ανέρχεται στα 75,000 USD ετησίως (6,250 USD μηνιαίως) ενώ παρέχεται παράλληλα και ένα ετήσιο budget άνω των 45,000 USD για έρευνα.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, ανατρέξτε στον ιστότοπο του προγράμματος ή επικοινωνήστε με: kgfp@kaust.edu.sa

KGFP Comm Kit and Promo onlinehttps://drive.google.com/drive/folders/1nRfupkU9zkRneOoVwTk23gh3fwgwPdZm?usp=sharing