Δεκαπέντε (15) υποτροφίες Marie Skłodowska-Curie για Ευρωπαϊκά Κοινά Διδακτορικά

Προκήρυξη:

Υποβάλλονται αιτήσεις για 15 υποτροφίες Marie Skłodowska-Curie στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινού Διδακτορικού Προγράμματος AQTIVATE που ξεκινά το Φθινοπωρινό Εξάμηνο του 2023 με διάρκεια τριών ετών. Οι υπότροφοι θα πραγματοποιήσουν έρευνα σε Lattice QCD, Quantum Computing, Υπολογιστική Βιολογία και Υπολογιστική Ρευστοδυναμική και Μαθηματική Μοντελοποίηση και Αλγόριθμους. Οι αιτήσεις είναι ευπρόσδεκτες από υποψηφίους σε όλο τον κόσμο με σχετικό επιστημονικό υπόβαθρο και έντονο ενδιαφέρον για την προσομοίωση, τη μηχανική μάθηση και τους κβαντικούς υπολογιστές και υποβάλλονται μέχρι 23 Δεκεμβρίου 2022 εδώ

Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση παρακάτω:

Αpplications are invited for 15  Marie Skłodowska-Curie fellowships within the European Joint Doctorate program AQTIVATE  starting the Fall Semester of  2023 for a duration of three years.

The 15 PhD Marie Skłodowska-Curie fellows will pursue research in Lattice QCD, Quantum Computing, Computational Biology, and Computational Fluid Dynamics and Mathematical Modelling and Algorithms. Applications are welcome from candidates worldwide with relevant scientific background and a keen interest in simulation, machine learning and quantum computing.

The fellowships include an attractive remuneration package, and mobility and family allowances. The selected fellows will be admitted as PhD students at two European institutions of the AQTIVATE consortium receiving a joint PhD degree upon successful completion of their program of studies. The institutions involved are the University of Cyprus, The Cyprus Institute, Telecom Paris – Institut Polytechnique de Paris, Technical University of Berlin, Wuppertal University, University of Rome Tor Vergata, Padova University, KTH Royal Institute of Technology in Stockholm and Aachen University with the Research Center Julich.

Applications must be submitted using the online application system at https://aqtivate.ucy.ac.cy/apply-now/

The deadline for applications is 23rd of December 2022.

For further information on admissions, requirements and eligibility criteria please visit the AQTIVATE website https://aqtivate.ucy.ac.cy  or contact the AQTIVATE Project Office at aqtivate-project@cyi.ac.cy

The AQTIVATE poster can be found here.

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2022-dekapente-15-ypotrofies-marie-sklodowska-curie-gia-europaika-koina-didaktorika,2045