ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για δεκάδες θέσεις εργασίας στο υπ. Περιβάλλοντος

Πώς θα κάνετε αίτηση στη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο υπ. Περιβάλλοντος

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 ετών με δικαίωμα παράτασης 3 ετών.

Ειδικότερα, μέσω της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2022 θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων με διάρκεια απασχόλησης, από την υπογραφή της σύμβασης έως τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης έως τρία (3) ακόμη έτη, στο Γραφείο Ελληνικού υπηρεσία του ΥΠ.ΕΝ.

Ζητείται προσωπικό των εξής ειδικοτήτων:

  • ΠΕ Αρχιτέκτονες
  • ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
  • ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί
  • ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί
  • ΠΕ Γεωπόνων
  • ΠΕ Δασολόγων
  • ΠΕ Περιβάλλοντος

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1ΥΠ.ΕΝ και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή από το Σάββατο 8/10/2022 έως και Δευτέρα 17/10/2022 στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου Αμαλιάδος 17 ΤΚ 11523 Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1ΥΠ.ΕΝ και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου του Αμαλιάδος 17. ΤΚ 11523 Αθήνα(πληροφορίες dd@prv. ypeka.gr:ΥΠΟΨΗ Γρ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)

Πηγή : https://www.alfavita.gr/ergasia/395525_asep-nea-prokiryxi-gia-dekades-theseis-ergasias-sto-yp-periballontos