HelpDesk Software Engineer – COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E

Ο όμιλος CBS ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και την Κύπρο, βασικός Systems Integrators της Ελληνικής και Κυπριακής Αγοράς, με παρουσία πάνω από 30 χρόνια, αποτελείται από την Cosmos Business Systems AEBE, την Cosmos Consulting και την CBS IT Systems (Cyprus) LTD. Αποστολή της εταιρείας μας, είναι η παροχή υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων λύσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας για την κάλυψη των αναγκών των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και των Δημόσιων Οργανισμών, επενδύοντας σε ανθρώπους και γνώση, έναν συνδυασμό που την κάνει ανταγωνιστική και αποτελεσματική. Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E. www.cbs.gr, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

HelpDesk Software Engineer
Η Cosmos Business Systems ενδιαφέρεται για την πρόσληψη Μηχανικού Υποστήριξης Λογισμικού Εφαρμογών. Ο/Η υποψήφιος-α που θα επιλεχθεί θα ανήκει στο τμήμα Λογισμικού & Συμβουλευτικών υπηρεσιών και θα λαμβάνει μέρος στις εργασίες δοκιμής και υποστήριξης του λογισμικού των εφαρμογών σε όλες τις φάσεις του έργου (development, system/ regression/integration testing, support). Επιπλέον, θα είναι υπεύθυνος-η για τη συλλογή των αιτημάτων υποστήριξης του λογισμικού εφαρμογών, τη διάγνωση τυχόν σφαλμάτων σε 1ο επίπεδο και την ενημέρωση της ομάδας ανάπτυξης εφαρμογών για τυχόν αποκατάστασή τους σε 2ο επίπεδο.
Αρμοδιότητες
• Πολύ καλή κατανόηση των προδιαγραφών και των αρχιτεκτονικών στοιχείων των εφαρμογών λογισμικού που θα υποστηρίζει
• Υποστήριξη των πελατών στη χρήση των εφαρμογών
• Υποδοχή, διερεύνηση και επίλυση τυχόν δυσλειτουργιών των εφαρμογών λογισμικού που θα υποστηρίζει σε 1ο επίπεδο
• Επικοινωνία και ενημέρωση του πελάτη
• Τεκμηρίωση διερεύνησης και επίλυσης τυχόν δυσλειτουργιών και ενημέρωση του συστήματος ticketing
• Ανίχνευση, αναγνώριση και αναφορά ελαττωμάτων και επαλήθευση των διορθώσεων
• Στενή συνεργασία με την ομάδα ανάπτυξης εφαρμογών και την ομάδα διασφάλισης ποιότητας εφόσον απαιτείται η συμμετοχή τους στην επίλυση τυχόν δυσλειτουργιών σε 2ο επίπεδο
• Συνεργασία με τους μηχανικούς συστημάτων και δικτύων
Προφίλ υποψηφίου
• Πτυχίο στην Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες ή και στις θετικές επιστήμες (Μαθηματικά / Φυσική) ή σε σχετικό τομέα
• Αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Γνώση βασικών αρχιτεκτονικών πληροφοριακών συστημάτων και δυνατότητα κατανόησης της ροής και της λογικής των εφαρμογών
• Γνώση των σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων και βάσεων δεδομένων
• Βασικές γνώσεις δικτύων δεδομένων
• Προηγμένες τεχνικές δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
• Ομαδικό πνεύμα και ισχυρή βούληση για περαιτέρω βελτίωση
• Γνώση της ελληνικής γλώσσας ως μητρικής, πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
• Προηγμένες δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών και επικοινωνίας
• Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις εφόσον απαιτείται
• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες (κυλιόμενο ωράριο)
Επιθυμητά Προσόντα
• Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού
• Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων
• Εμπειρία ή γνώση σε Agile development, μεθοδολογία Scrum, λογισμικό Jira, κλπ
Άλλες δεξιότητες
• Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών εντός καθορισμένων προθεσμιών
• Ικανότητες οργάνωσης
• Ιδιαίτερη έμφαση στην ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδων εργασίας
• Αξιοπιστία
Προσφέρεται
• Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας/τηλε-εργασία
• Προοπτικές για ισχυρή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας
• Ευκαιρίες κατάρτισης
• Επαγγελματική ανάπτυξη

Δεσμευόμαστε σε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, που ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις διαφορετικές φωνές των εργαζομένων μας. Καλωσορίζουμε αιτήσεις από άτομα όλων των φύλων, ηλικιών, σεξουαλικών προσανατολισμών, εθνικοτήτων, εθνοτήτων, θρησκειών, πεποιθήσεων και ικανοτήτων και όλων των άλλων χαρακτηριστικών διαφορετικότητας.

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στo career@cbs.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Αγαπητοί υποψήφιοι,
Αφού υποβάλετε την αίτησή σας, θα αξιολογηθεί από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Cosmos Business Systems και, εάν το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό σας προφίλ πληροί τις απαιτήσεις της εν λόγω θέσης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να προγραμματίσουμε μια προσωπική συνέντευξη.
Τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την Cosmos Business Systems υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τις πληροφορίες που θα βρείτε διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο:
Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή ένσταση σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Cosmos Business Systems, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση email: dpo@cbs.gr