Υποτροφίες Αριστείας από το Msc in Strategic Product Design

Η Σχολή Επιστήμης & Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προσφέρει υποτροφίες αριστείας για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών MSc in Strategic Product Design (Στρατηγικός Σχεδιασμός Προϊόντων), καλύπτοντας είτε ένα σημαντικό ποσοστό των διδάκτρων είτε και ολόκληρο το ποσό!

Πιο συγκεκριμένα, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 προσφέρονται:

  • Υποτροφίες ύψους 50% επί των συνολικών διδάκτρων του προγράμματος (4000€) για όσους υποψηφίους κατέχουν βαθμό αποφοίτησης 7,5 ή περισσότερο.
  • Πλήρεις υποτροφίες 100% επί των συνολικών διδάκτρων του προγράμματος (4000€) για όσους υποψηφίους συγκαταλέγονταν μεταξύ του 5% των κορυφαίων αποφοίτων του τμήματός τους κατά το ακαδημαϊκό έτος που αποφοίτησαν.

Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω υποτροφίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν ξεχωριστή επιστολή με τα έγγραφα της αίτησής τους, μέσω της οποίας θα ζητούν να ληφθούν υπόψη για κάποια από τις δύο κατηγορίες υποτροφιών, αναφέροντας -μεταξύ άλλων- και τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις.

Υπενθυμίζεται πως το αγγλόφωνο Π.Μ.Σ. “Msc in Strategic Product Design – Στρατηγικός Σχεδιασμός Προϊόντωναπευθύνεται σε φοιτητές, σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο εν λόγω πεδίο. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτές υποψηφιότητες κυρίως διπλωματούχων Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Καλών Τεχνών, Οικονομολόγων, Μηχανικών, αποφοίτων Διοίκησης Επιχειρήσεων αλλά και άλλων σχολών καθώς και αντίστοιχων τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή/και αντίστοιχων σχολών του εξωτερικού που επιθυμούν να διευρύνουν την εξειδίκευσή τους σε τρεις (3) επιμέρους κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

α) Product and Services Management – Διαχείριση Προϊόντων και Υπηρεσιών
β) Product Creativity and Design – Δημιουργικότητα Προϊόντων και Σχεδιασμός
γ) Industrial Design and Innovation – Βιομηχανικός Σχεδιασμός και Καινοτομία

Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των φοιτητών και των διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ αποστάσεως σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση (χωρίς αναγκαστική ταυτόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών και διδασκόντων), ή υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη διά ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και επικουρικά την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Σε κάθε περίπτωση, τα μαθήματα διεξάγονται σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες (Σάββατο 9.30 – 16.30 και Κυριακή 9.30 – 15.45).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι 14 Οκτωβρίου 2022 ή μέχρι την κάλυψη των θέσεων, στο σύνδεσμο εδώ.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Περισσότερες Πληροφορίες διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα Προγράμματος, στο email επικοινωνίας infotech@ihu.edu.gr, καθώς και στο τηλέφωνο 2310 807 529.

Πηγή : https://www.eduguide.gr/nea2022/ypotrofies-aristeias-apo-msc-strategic-product-design/