Πανεπιστήμιο Κύπρου: Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις μέχρι τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, για τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα αρχίσουν τον Ιανουάριο του 2023.

 • ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Μία (1) θέση στο Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Γλωσσολογία που προσφέρεται από το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
 • ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
  • Δεκαέξι (16) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Διπλώματος
   • Οχτώ (8) θέσεις για το μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτορικού επιπέδου στην Αρχιτεκτονική
   • Οκτώ (8) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ (MSc & MEng) στα πλαίσια του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος της Πολυτεχνικής Σχολής στις «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός»
 • ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  • Δεκατρείς (13) θέσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • 7 θέσεις για Μάστερ (Πρόγραμμα Μάστερ: Μάστερ στη Μοριακή Βιολογία και τη Βιοϊατρική / Μάστερ στις Βιοϊατρικές Επιστήμες / Μάστερ στη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία)
   • 6 θέσεις για Διδακτορικό (Πρόγραμμα Διδακτορικού: Διδακτορικό στις Βιοϊατρικές Επιστήμες / Διδακτορικό στη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία)
 • ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Είκοσι τρεις (23) θέσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • 15 θέσεις για Μάστερ στη Νεοελληνική Φιλολογία
   • 8 θέσεις για Διδακτορικό στη Νεοελληνική Φιλολογία
 • ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
  • Έξι (6) θέσεις στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Βυζαντινές Σπουδές και τη Λατινική Ανατολή που οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
   • 6 θέσεις για Διδακτορικό
 • ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Έντεκα (11) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • 2 θέσεις για Μάστερ στη Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης γλώσσας
   • 5 θέσεις για Μάστερ στις Ευρωπαϊκές Σπουδές
   • 2 θέσεις για Διδακτορικό στις Γαλλικές Σπουδές
   • 2 θέσεις για Διδακτορικό στις Ευρωπαϊκές Σπουδές
 • ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  • Εκατόν είκοσι τέσσερις (124) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • Είκοσι μία (21) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού (20 θέσεις για Μάστερ / 1 θέσεις για Διδακτορικό)
   • Δεκατρείς (13) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Γλώσσα, Γραμματισμός και Εκπαίδευση που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ 
   • Δεκατέσσερις (14) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Αξιολόγησης που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού (11 θέσεις για Μάστερ / 3 θέσεις για Διδακτορικό)
   • Τριάντα εννέα (39) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα των Επιστημών της Αγωγής που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού (38 θέσεις για Μάστερ / 1 θέση για Διδακτορικό)
   • Έντεκα (11) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μαθηματικής Παιδείας που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ
   • Δώδεκα (12) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ
   • Δύο (2) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού
   • Δώδεκα (12) θέσεις για το διατμηματικό και διεπιστημονικό αυτοχρηματοδοτούμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδές Φύλου που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού (10 θέσεις για Μάστερ / 2 θέσεις για Διδακτορικό)
 • ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  • Ενενήντα (90) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • Σαράντα εφτά (47) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Electrical Engineering) (Δεκαπέντε (15) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (M.Sc. / M. Eng.) / Τριάντα δύο (33) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού)
   • Είκοσι εννέα (29) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μηχανικού Υπολογιστών (Computer Engineering) (Δέκα (10) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Μηχανικού Υπολογιστών (M.Sc. / M. Eng.) / Δέκα εννέα (19) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Μηχανικού Υπολογιστών)
   • Δεκατέσσερις (14) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ (MSc & MEng) στα πλαίσια του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος της Πολυτεχνικής Σχολής στις «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός»
 • ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
  • Είκοσι τέσσερις (24) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • Οχτώ (8) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (6 θέσεις για Μάστερ / 2 θέσεις για Διδακτορικό)
   • Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αρχαία Ιστορία (8 θέσεις για Μάστερ / 2 θέσεις για Διδακτορικό)
   • Έξι (6) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αρχαιολογία του Μεσογειακού χώρου: Από την Προϊστορία έως τη Βυζαντινή περίοδο (6 θέσεις για Διδακτορικό)
 • ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
  • Οχτώ (8) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κλασικών Σπουδών (4 θέσεις για Μάστερ / 4 θέσεις για Διδακτορικό)
 • ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  • Είκοσι οχτώ (28) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • 9 θέσεις για Μάστερ στην Πολιτική Επιστήμη (1 θέση στην κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις και 8 θέσεις στην κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Πολιτική)
   • 15 θέσεις για Μάστερ στις Σπουδές Ειρήνης, Συγκρούσεων και Δημοκρατίας (Το πρόγραμμα θα προσφερθεί τον Σεπτέμβριο του 2023)
   • 2 θέσεις για Διδακτορικό στην Κοινωνιολογία
   • 2 θέσεις για Διδακτορικό στην Πολιτική Επιστήμη
 • ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
  • Δεκαπέντε (15) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • 10 θέσεις για Μάστερ στη Χρηματοοικονομική
   • 5 θέσεις για Διδακτορικό στη Χρηματοοικονομική
 • ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ
  • Πενήντα τρεις (53) θέσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • 8 θέσεις για Μάστερ (MSc) Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
   • 8 θέσεις για Διδακτορικό Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
   • 19 θέσεις για Μάστερ (M.Eng) Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
   • 5 θέσεις για Μάστερ (MSc) Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία
   • 4 θέσεις για Διδακτορικό Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία
   • Εννέα (9) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός (M. Eng, MSc)
 • ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  • Δέκα (10) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
  • 10 θέσεις για το Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ – Master in Βehavioural Economics (στα Αγγλικά)
 • ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  • Σαράντα μία (41) θέσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • Είκοσι μία (21) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ στην Επιστήμη της Πληροφορικής
   • Δεκατέσσερις (14) θέσεις για το μεταπτυχιακό Επαγγελματικό Μάστερ σε Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής
   • Έξι (6) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος στην Πληροφορική
 • ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  • Σαράντα πέντε (45) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • Είκοσι  (20) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Πολιτικών Μηχανικών (MSc, MEng) που κατανέμονται ως εξής στις 4 ειδικότητες: I. Ανάλυση Κατασκευών και Αντισεισμική Μηχανική (5 Θέσεις) II. Καινοτόμα και Παραδοσιακά Δομικά Υλικά (5 Θέσεις) III. Γεωτεχνική Μηχανική (5 Θέσεις) IV. Διεύθυνση Κατασκευαστικών και Μεταφορικών Υποδομών (5 Θέσεις)
   • Πέντε (5) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών
   • Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (Πέντε (5) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Μηχανικών Περιβάλλοντος (MSc, MEng), Πέντε (5) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Μηχανικών Περιβάλλοντος)
   • Δέκα (10) θέσεις για το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ της Πολυτεχνικής Σχολής «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (MSc & MEng)
 • ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Μία (1) θέση για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Τουρκικές Σπουδές του Τμήματος που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • 1 θέση για Διδακτορικό
 • ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
  • Δεκαέξι (16) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • 11 θέσεις για Μάστερ
   • 5 θέσεις για Διδακτορικό
 • ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
  • Δεκατέσσερις (14) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • Τέσσερις (4) θέσεις για Μάστερ στη Χημεία
   • Δέκα (10) θέσεις για το Διδακτορικό στη Χημεία
 • ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
  • Σαράντα μία (41) θέσεις στο Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Πολυτεχνικής Σχολής που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ στις «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (MSc & MEng)
   •  8 θέσεις στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής
   • 14 θέσεις στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
   • 9 θέσεις στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
   • 10 θέσεις στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
  • Έντεκα (11) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Precision Medicine in Clinical Practice

Υποβολή αιτήσεων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν άτομα που κατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή ισοδύναμο προσόν, ή  αναμένεται να κατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή βεβαίωση αποφοίτησης μέχρι  το τέλος της εβδομάδας που προηγείται της εβδομάδας των εγγραφών.

Προτού συμπληρώσετε την αίτησή σας, να μελετήσετε τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών και να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του τμήματος για το οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 31 Οκτωβρίου 2022 ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. 

Για προγράμματα Μάστερ πατήστε εδώ.

Για Διδακτορικά προγράμματα πατήστε εδώ.

Γενικές Πληροφορίες: Πληροφορίες δίδονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.

Δείτε την προκήρυξη για όλα τα προγράμματα εδώ

Πηγή : https://www.eduguide.gr/nea/panw-apo-450-8eseis-gia-metaptyxiakes-kai-didaktorikes-spoydes-s/