Υπεύθυνος Πεδίου – Μυτιλήνη – ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ

Η ΜΕΤΑδραση αναζητά Υπεύθυνο Πεδίου στη Μυτιλήνη.

Καθεστώς: Πλήρους απασχόλησης

Child Safeguarding Policy: Level 1

Αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός και συντονισμός του Προγράμματος “Together in Sport” με κύριο αντικείμενο την οργάνωση δραστηριοτήτων άθλησης και ψυχαγωγίας για ανήλικους (συνοδευόμενοι, ασυνόδευτοι)  αιτούντες άσυλο
 • Τακτική συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές και δημοτικές αρχές, δομές φιλοξενίας, ΜΚΟ, σχολικές μονάδες και εθελοντές για θέματα που αφορούν την υλοποίηση του προγράμματος
 • Προγραμματισμός, οργάνωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και επίλυση προβλημάτων
 • Συντονισμός και διαχείριση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, εξεύρεση εγκαταστάσεων για την υλοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων
 • Συντονισμός ομάδας εθελοντών
 • Σύνταξη τακτικών αναφορών προόδου προς την ομάδα έργου για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος
 • Συνοδεία των συμμετεχόντων παιδιών του προγράμματος κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους με λεωφορείο από και προς τον χώρο των αθλητικών δραστηριοτήτων στην περιοχή της Μυτιλήνης
 • Λήψη εγγράφων – βεβαιώσεων από τους γονείς και τους κηδεμόνες των παιδιών  για τη συμμετοχή τους στις αθλητικές δραστηριότητες
 • Διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών αποτύπωσης έργου

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών στις ανθρωπιστικές/κοινωνικές επιστήμες ή επιστήμες φυσικής αγωγής (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
 • Σχετική εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
 • Πολιτισμική ευαισθησία
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Καλή γνώση MS Office (Word, Excel)
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Οργανωτικότητα και ορθή αντίληψη των δράσεων της Οργάνωσης
 • Ταχύτητα και αυτονομία δράσης αλλά με προσοχή στη λεπτομέρεια και την ποιότητα
 • Δίπλωμα Οδήγησης ΙΧ

Επιθυμητά προσόντα :

 • Κάτοικος Μυτιλήνης
 • Συνεκτιμάται προηγούμενη εμπειρία με πρόσφυγες και μετανάστες
 • Προηγούμενη εμπειρία σε τομείς δημιουργικής απασχόλησης/ψυχαγωγίας με παιδιά
 • Προηγούμενη εμπειρία σε αθλητικές δραστηριότητες

Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και την επιστολή ενδιαφέροντος μέσω email στο hr@metadrasi.org, με ένδειξη στο θέμα «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΔΙΟΥ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2022» έως τις 10/10/2022.

Πηγή : https://metadrasi.org/%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BC/