Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας του Έργου – ΚΕΘΙ – ως 17/10/2022

Το ΚΕΘΙ δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, με αντικείμενο :  “Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας του Έργου” στο πλαίσιο υλοποίησης του Πράξης: «Παρεμβάσεις για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας» και Κωδ. ΟΠΣ :5174893  Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022.

Πηγή : https://www.kethi.gr/nea/yparithm-32022-mis-5174893-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos