Καθημερινή ενημέρωση Πέμπτη 06/10/2022

Θέση εργασίας | HR & Procurement officer | Υποβολή μέχρι 07/10/2022

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Διαχειριστής/τρια έργου, Αθήνα, προθεσμία υποβολής 17/10/22

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Store Department Manager (Ιωάννινα)

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Εργαζόμενος/η Δημιουργικής Απασχόλησης – Αθήνα – Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Εργαζόμενος/η Οικονομικού Τμήματος – Αθήνα – Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Integration Learning Center Assistant – Ioannina – Solidarity Now

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Senior Teacher – Ritsona – Solidarity Now

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Υπεύθυνος Πεδίου – Μυτιλήνη – ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας του Έργου – ΚΕΘΙ – ως 17/10/2022

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Προκήρυξη για θέσεις υποψήφιων διδακτόρων στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.