Τεχνικός Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων & Δικτύων – Θεσσαλονίκη – ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

Ο όμιλος επιχειρήσεων ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ με έδρα τη Θεσσαλονίκη επιθυμεί να προσλάβει:

Τεχνικό Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων & Δικτύων

Περιγραφή θέσης: Διαχείριση και ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση και διαχείριση προϊόντων Microsoft (Windows, Office 365 κ.λπ.)
 • Εμπειρία επίλυσης προβλημάτων σε περιβάλλον Windows
 • Εμπειρία σε monitoring, διαχείριση firewalls, antivirus
 • Γνώση και εμπειρία δικτύων, LAN, WAN, switching, routing, network security / firewalling, VPNs, NAT, backup & restore συστημάτων
 • Εμπειρία σε περιβάλλον VMWare Hypervisors & Microsoft Windows Server Services & Technologies (AD, ADFS, CA, DFS, DHCP, DNS, IIS, SQL, Group Policies)
 • Εμπειρία σε Linux servers

Θα ληφθεί υπ’ όψιν η εμπειρία στα εξής:

 • Ασφάλεια πληροφοριών
 • Web Application Security and Optimization
 • Cyber Security
 • Vulnerability Assessment & Penetration Testing

Παροχές:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυναμικό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Πρόσθετες παροχές
 • Πρόσθετη ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Βιογραφικά που δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD—%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CF%89%CE%BD—%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7/3E65DB8A-64E7-352F-0CB2-2D6D20065E3D