Κενές θέσεις διοικητικού και διδακτικού προσωπικού σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για οκτώ (8) μόνιμες κενές θέσεις Διοικητικού Προσωπικού (Θέσεις Πρώτου Διορισμού) ως εξής:

H Προκήρυξη δύο (2) θέσεων για τα Γενικά Καθήκοντα είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

H Προκήρυξη μίας (1) θέσης για τα Δίκτυα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

H Προκήρυξη μίας (1) θέσης για τις Εφαρμογές Πληροφορικής και Τηλεκπαίδευσης είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

H Προκήρυξη μίας (1) θέσης για τα Νομικά είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

H Προκήρυξη των Βοηθών Γραμματειακών Λειτουργών είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

H Προκήρυξη του Βοηθού Μηχανογράφησης είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Εργοδότησης στον σύνδεσμο https://careers.ouc.ac.cy/apply

Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 στις 14.00 (ώρα Κύπρου).

Οι αιτήσεις για να είναι αποδεκτές πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. Οι βεβαιώσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες ως προς τα καθήκοντα που αφορούν τη συγκεκριμένη θέση, εκεί όπου απαιτείται πείρα ως απαιτούμενο προσόν ή και ως πλεονέκτημα. Τα πρωτότυπα θα πρέπει να παρουσιασθούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους. Οι αιτήσεις οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.), Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.) προκηρύσσει και δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση 

Η Προκήρυξη για τη θέση του Λέκτορα Κλινικής Ψυχολογίας είναι διαθέσιμη ΕΔΩ

Οι αιτήσεις για τη θέση του λέκτορα Κλινκής Ψυχολογίας υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου.

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε την προκήρυξη.

Πηγή : https://www.eduguide.gr/nea2022/kenes-8eseis-dioikhtikoy-kai-didaktikoy-proswpikoy-se-panepisthm/