Λογιστής – Αθήνα – Το χαμόγελο του παιδιού

Τοποθεσία
Αγία Παρασκευή
 
Ημ. ανάρτησης
30 Σεπ
 
Επίπεδο εμπειρίας
Με κάποια εμπειρία
 
Τύπος απασχόλησης
Πλήρης απασχόληση
 
Κατηγορία θέσης
Οικονομικά

Το Χαμόγελο του Παιδιού αναζητά κατάλληλο/η υποψήφιο/α, για να καλύψει τη θέση του Λογιστή στην Αθήνα.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ Οικονομικής –Λογιστικής κατεύθυνσης
 • Κάτοχος άδειας Α’ τάξης Λογιστή (ΟΕΕ).
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε αντίστοιχη θέση σε διπλογραφικά βιβλία.
 • Προϋπηρεσία σε περιβάλλον CRM κατά προτίμηση Soft One, Εμπορική διαχείριση, Γενική Λογιστική.
 • Άριστη γνώση ΕΛΠ, ΦΠΑ, Φορολογία Εισοδήματος, Φορολογία Κεφαλαίου καθώς και συμπλήρωση και υποβολή των σχετικών δηλώσεων.
 • Άριστη γνώση Microsoft Office με έμφαση το Excel.
 •  Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες:

 • Διατήρηση και ενημέρωση ημερήσιων/εβδομαδιαίων/μηνιαίων λογιστικών καταστάσεων.
 • Χαρακτηρισμός, καταχώρηση και έλεγχος εγγραφών στο λογιστικό πρόγραμμα.
 • Έλεγχος περιφερειακών ταμείων και επίλυση προβλημάτων με τους υπεύθυνους διαχειριστές.
 • Διαχείριση παγίων.
 • Διαχείριση κυκλώματος προμηθευτών, συμφωνίες και πληρωμή αυτών.
 • Διαχείριση δηλώσεων ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων.
 • Δημιουργία αρχείων και διατήρηση συστήματος αρχειοθέτησης.

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο.
 • Γενικές γνώσεις σε οικονομικά θέματα (κοστολόγησης, μισθοδοσίας, διαχείρισης ταμείων, χειρισμού δανείων, επιδοτήσεων κλπ).
 • Προετοιμασία σε διαδικασίες ενημέρωσης των ηλεκτρονικών βιβλίων my data.
 • Προϋπηρεσία σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
 • Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού, ελέγχου.
 • Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας.
 • Μεθοδικότητα.
 • Συνέπεια και Υπευθυνότητα.

– Ενδέχεται να ζητηθούν από τους υποψηφίους συστατικές επιστολές.

– Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από Το Χαμόγελο του Παιδιού και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών.

Πηγή : https://www.kariera.gr/jobs/25493