Προκήρυξη διαγωνισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO)

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θα μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως βοηθούς (ομάδα καθηκόντων AST, εισαγωγικός βαθμός AST 3).

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματά της αποτελούν το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για την εν λόγω διαδικασία διαγωνισμού.

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων/επιτυχουσών:

Τομέας 1Οικονομική διαχείριση220
Τομέας 2Λογιστική και ταμειακή διαχείριση81
Τομέας 3Δημόσιες συμβάσεις80
Τομέας 4Γραφιστικός σχεδιασμός και παραγωγή οπτικού περιεχομένου44
Τομέας 5Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακά μέσα35
Τομέας 6Διαχειριστής ιστοτόπου32

Περισσότερες πληροφορίες εδώ