Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών– Αθήνα

Πόλη ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ – ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Μεγάλη εταιρεία με πολυετή εμπειρία στον χώρο του Food Service και με ένα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα αναζητά εξειδικευμένο άτομο για την στελέχωση του τμήματος αγορών.

Ενδεικτικές αρμοδιότητες:

 • Έρευνα και Αξιολόγηση προμηθευτών, νέων και υπαρχόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Διαπραγμάτευση των όρων συμφωνίας με τους προμηθευτές και πληρωμής τους με γνώμονα το όφελος της επιχείρησης.
 • Τροφοδότηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και έλεγχος επάρκειας αποθηκών και διαχείριση αυτών πανελλαδικά .
 • Ανάλυση και παρακολούθηση κόστους των υπό αγορά προϊόντων στα πλαίσια του προϋπολογισμού που του δίνεται.
 • Γνώση του κανονιστικού πλαισίου και διεκπεραίωση θεμάτων εισαγωγών/εκτελωνισμού κλπ.
 • Τήρηση και έλεγχος του διαγράμματος ροής εργασιών του τμήματός του.
 • Διαρκής και εύρυθμη συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας κυρίως πωλήσεων, logistics, λογιστήριο, ποιοτικού ελέγχου, marketing, R& D και την κεντρική Διοίκηση.
 • Διαχείριση εισαγωγών- κοστολόγηση
 • Έλεγχος παραστατικών – πιστωτικών προμηθευτών
 • Διαχείριση τιμοκαταλόγου και έλεγχος ΜΚ- Ανταγωνισμός

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε οργανωμένο τμήμα προμηθειών
 • Γνώση και κατάρτιση πάνω σε προγράμματα MS office και ErP
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλές επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας και συναδελφικότητα

Πηγή : https://www.jobfind.gr/JobAd/View/GR/Theseis_Ergasias/56550C9D-1DD4-41ED-BB4D-B7CE880C624C