Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Αιτήσεων για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Προκήρυξη:

Η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ καλεί του Διπλωματούχους Μηχανικούς Πολυτεχνικών Τμημάτων και του Πτυχιούχους ΑΕΙ Τμημάτων Θετικών Επιστημών που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν Διδακτορικές Σπουδές στην Επιστήμη του Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις να υποβάλλουν αίτηση από 27/9/2022 έως και 14/10/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο anastasia@naval.ntua.gr της Γραμματείας της Σχολής εντός της ανωτέρω διορίας με την αποστολή ενός αρχείου σε μορφή pdf το οποίο θα έχει την ονομασία ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ_2022.pdf και θα συμπεριλαμβάνει με την ακόλουθη σειρά τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφιόττηας
  • Τίτλους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
  • Αναλυτικές βαθμολογίες
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Έκθεση ενδιαφερόντων
  • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
  • Αντίγραφα εργασιών , δημοσιεύσεων κλπ
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής
  • Δύο (2) συστατικές επιστολές

Επίσης, μπορεί να ζητηθεί στους υποψηφίους να δώσουν συνέντευξη στη τριμελή θεματική επιτροπή του αντίστοιχου τομέα ή στο μέλος ΔΕΠ που έχει προκηρύξει τη θέση για την οποία υπέβαλαν υποψηφιότητα. Η τελική επιλογή θα γίνει από τον αντίστοιχο Τομέα και την Γενική Συνέλευση της Σχολής, με συνεκτίμηση της συνέντευξης και των προσόντων του υποψηφίου.

Για την αναλυτική προκήρυξη πατήστε εδώ.

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2022-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-ypovolis-aitiseon-gia-ekponisi-didaktorikis-diatrivis-sti-sholi-naupigo,2033