Εργαζόμενη/ος Γραμματειακής/Διοικητικής Υποστήριξης Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης – Αθήνα – Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)

Προκήρυξη θέσης: ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 210922

Τίτλος θέσης: Εργαζόμενη/ος Γραμματειακής/Διοικητικής Υποστήριξης Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί σωματείο αναγνωρισμένο ως ειδικώς φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων στα μητρώα των αρμόδιων υπουργείων, έχει συμβουλευτική ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον οργανισμό, το όραμα και την αποστολή του μπορείτε να μάθετε από την ιστοσελίδα http://www.gcr.gr/index.php/en/.

Το ΕΣΠ προκηρύσσει μία (1) θέση Εργαζόμενης/ου Γραμματειακής/Διοικητικής Υποστήριξης Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης στην Αθήνα που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων. Η παραπάνω θέση θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο του Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης.

Αρμοδιότητες

 • Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη (διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλεφωνικού κέντρου και λοιπού εξοπλισμού, τήρηση παρουσιολογίων και άλλων αρχείων παρακολούθησης, διαχείριση αναλωσίμων κ.λπ.)
 • Ενημέρωση και επικοινωνία με επωφελούμενους και τους εργαζομένους σχετικά με τις υπηρεσίες του προγράμματος
 • Συλλογή στοιχείων και δεδομένων της εκπαιδευτικής δραστηριότητας για τη χρήση τους στις αναφορές προς τον χρηματοδότη και συλλογή των αντίστοιχων δικαιολογητικών
 • Καταγραφή στοιχείων για τη διεξαγωγή των μαθημάτων και διαχείριση ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση
 • Παρακολούθηση και έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας του κέντρου
 • Σύνταξη κειμένων και ανακοινώσεων στα ελληνικά και στα αγγλικά

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχετικό με τη θέση
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (κυρίως σε επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικού φύλλου και χρήση διαδικτύου)
 • Πολύ καλή γνώση ελληνικών και αγγλικών τουλάχιστον επιπέδου Lower ή ισότιμης διαβάθμισης
 • Δυνατότητα συνεργασίας σε πλαίσιο ομάδας
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και ικανότητα λειτουργίας υπό συνθήκες κρίσης
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες

Επιθυμητό προσόν

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε Μ.Κ.Ο., κατά προτίμηση σε φορέα υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων για πρόσφυγες και μετανάστες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με θέμα: ΥΠΓΡΥΠΑΘ_210922.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 21/10/2022 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών.)

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ενημέρωση όλων των υποψηφίων που δεν θα επιλεγούν.

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτως ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7-%CE%BF%CF%82-%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%CF%82—%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1/EE22D745-484B-F4ED-AEA7-3A0AD98E50BA