Υπεύθυνος Διασύνδεσης Στέγασης – Αθήνα – Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Προκήρυξη θέσης: ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 210922

Τίτλος θέσης: Υπεύθυνος Διασύνδεσης Στέγασης

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί σωματείο αναγνωρισμένο ως ειδικώς φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων στα μητρώα των αρμόδιων υπουργείων, έχει συμβουλευτική ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον οργανισμό, το όραμα και την αποστολή του μπορείτε να μάθετε από την ιστοσελίδα http://www.gcr.gr/index.php/en/.

Το ΕΣΠ προκηρύσσει θέση Υπεύθυνου Διασύνδεσης Στέγασης που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου στην Αθήνα στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων. Η θέση θα αναφέρεται στην Υπεύθυνη Ομάδας Στέγασης.

Αρμοδιότητες

 • Πραγματοποίηση προγραμματισμένων επισκέψεων σε δομές φιλοξενίας προσφύγων και ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις προοπτικές του
 • Υποστήριξη των εξυπηρετούμενων για την κατανόηση όλων των πτυχών της στέγασης στο πλαίσιο του προγράμματος
 • Καταγραφή των αναγκών των εξυπηρετούμενων και ενημέρωσή τους σχετικά με τις δυνατότητες και υποχρεώσεις τους
 • Δημιουργία, παρακολούθηση και τήρηση των φακέλων των εξυπηρετούμενων με τα απαραίτητα στοιχεία (συμβόλαιο μίσθωσης, αποδείξεις κτλ.)
 • Ενημέρωση των επωφελούμενων για διαθέσιμα σπίτια και τους τρόπους αναζήτησής τους, για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και έκδοση εγγράφων (ΑΦΜ κτλ.), καθώς και για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη στέγαση στο πλαίσιο του έργου
 • Διεξαγωγή ενημερωτικών συνεδριών για τη στέγαση
 • Ορθή παροχή στοιχείων και δεδομένων για τις αναφορές προς τον χρηματοδότη
 • Εξυπηρέτηση και διαχείριση των αιτημάτων των ωφελούμενων από απόσταση
 • Εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας και των λοιπών οδηγιών του προγράμματος για το αντικείμενο θέσης

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με προτίμηση στις Κοινωνικές, Πολιτικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο πεδίο (στο προσφυγικό/μεταναστευτικό ή/και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες)
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών, επιπέδου Lower ή ισότιμης διαβάθμισης
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (με έμφαση σε κειμενογράφο, υπολογιστικά φύλλα, πλοήγηση στο διαδίκτυο)
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Β’ Κατηγορίας (χρήση ΙΧ αυτοκινήτου που παρέχεται από το ΕΣΠ)

Επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτίμηση σε αραβικά, γαλλικά ή/και φαρσί)
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δυνατότητα συνεργασίας σε πλαίσιο ομάδας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με θέμα: ΥΔΣΤΕΑΘ_210922.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 21/10/2022 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών.)

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ενημέρωση όλων των υποψηφίων που δεν θα επιλεγούν.

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτως ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82—%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1/DCAE8AAC-3F70-A5D4-3B9A-AF620AFBEE25