“Πρόσφυγες ως μοχλός ανάπτυξης, Μαθήματα από το 1922 και προοπτικές Θεσσαλονίκη 23-24/9/2022” διαδικτυακή εκδήλωση

Με αφορμή τα εκατό χρόνια από το 1922,
το 2022 θα είναι αφιερωμένο στο “προσφυγικό φαινόμενο”

Το έργο της σταδιακής συμπερίληψης των προσφύγων από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο και τις υπόλοιπες περιοχές των πληθυσμιακών ανταλλαγών αποτέλεσε για την Ελλάδα σημαντικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της κοινωνίας.

Πηγή : https://refugees-growth.gr/