«Προσωπική και Επαγγελματική Χρήση Κοινωνικών Δικτύων (Social Media)» – Πανεπιστήμιο Αιγαίου – έναρξη μαθημάτων 26/09/2022

Έναρξη: 26/09/2022
Λήξη: 20/11/2022
Διάρκεια: 1 μήνας 26 ημέρες
Κόστος: 250 ευρώ
Φόρτος εργασίας: 100 ώρες
ECVET: 5
 
Στόχος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη χρήση όλων των κοινωνικών δικτύων ώστε να δημιουργήσουν προσωπικά και επαγγελματικά προφίλ.
Αντικείμενο και Σκοπός
Η κατανόηση των τεχνολογιών δικτύωσης σε βάθος, αποτελεί βασικό δομικό χαρακτηριστικό για την επιστήμη της πληροφορικής. Το επίπεδο μετάδοσης της πληροφορίας αποτελεί το συνδετικό κρίκο για όλες τις επιμέρους εξειδικεύσεις πληροφορικής, από τους διαχειριστές πληροφοριακών συστημάτων, τους προγραμματιστές, τους υπεύθυνους ασφαλείας μέχρι τους εργαζόμενους στον τομέα της υποστήριξης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες πληροφορικής που επιθυμούν να κατακτήσουν πιστοποιημένα τις έννοιες και τεχνολογίες δικτύωσης στα σύγχρονα δίκτυα, τόσο σε θεωρητικό αλλά κυρίως σε πρακτικό επίπεδο. Επίσης του προγράμματος μπορούν να επωφεληθούν και όσοι επιθυμούν να μεταπηδήσουν στον τομέα της πληροφορικής θέτοντας γερές βάσεις στην κατανόηση των δομικών χαρακτηριστικών λειτουργίας των δικτύων σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων.

Πρόκειται για απαιτητικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των αντικειμένων μέσω πρακτικών σεναρίων, χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό εξομοίωσης και προσομοίωσης. Το πρόγραμμα καλύπτει τις ουσιαστικές ενότητες που απαιτείται να έχει κατανοήσει κάποιος για να συμμετάσχει στις διαδικασίες πιστοποίησης των αναγνωρισμένων προγραμμάτων CCNA και CompTIA Network +.

Μαθησιακοί Στόχοι
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

  1. Κατανοεί τις διαφορές ανάμεσα στους τύπους των δικτυακών συσκευών.
  2. Εκτελεί εργασίες διασύνδεσης μεταξύ δικτυακών συσκευών σε ικρίωμα (rack).
  3. Εντοπίζει και να αποκαθιστά προβλήματα δικτυακής φύσεως.
  4. Να σχεδιάζει και να συντηρεί τοπικά δίκτυα.
  5. Να εφαρμόζει καλές πρακτικές ασφαλείας δικτύου.
  6. Να εκμεταλλεύεται κατά τον βέλτιστο τρόπο υφιστάμενη υποδομή από πλευράς ασφάλειας και απόδοσης.
Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διαδικασία Υλοποίησης της  Επιμόρφωσης
Online Εξ Αποστάσεως

Μέθοδοι Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από σχετικό σύγγραμμα και παρουσιάσεις της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας συνοδευόμενες από βίντεο. Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης. Το υλικό θα διατίθεται σταδιακά. Κάθε εβδομάδα και μία ενότητα.

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
Η μέθοδος αξιολόγησης θα αποτελείται από δυο μέρη:

  • Αυτοαξιολόγηση: ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, αντιστοίχιση, κ.τ.λ.
  • Αξιολόγηση: επίλυση πρακτικών σεναρίων, κατά την διάρκεια του προγράμματος και σε διδακτικές ενότητες που έχουν τεχνικό αντικείμενο, καθώς και τελική εργασία αξιολόγησης (σενάριο) μέσω προγράμματος προσομοίωσης.

Από τα αποτελέσματα των τεστ αυτοαξιολόγησης και την επίδοση στις πρακτικές εργασίες (εβδομαδιαίες και τελική), θα προκύψει και ο τελικός βαθμός των εκπαιδευομένων.

Βαρύτητα επιτυχούς ολοκλήρωσης: 50% από την εκτέλεση των εβδομαδιαίων ερωτηματολογίων (3 προσπαθειών και δυνατότητα λήψης μέχρι το πέρας του προγράμματος), 40% από την υποβολή των τεχνικών σεναρίων και 10% από την υποβολή τελικής εργασίας. Η βαρύτητα τελικής βαθμολογίας είναι ίδια με την βαρύτητα επιτυχούς ολοκλήρωσης.

Το πρόγραμμα δεν θα τηρεί απουσιολόγιο.

Πηγή : https://epta.aegean.gr/courses/personal-and-professional-social-media/