Περιβαλλοντική Ευθύνη και Αποκατάσταση της Περιβαλλοντικής Ζημιάς μέσω Χρηματοοικονομικών και άλλων Εργαλείων” Μυτιλήνη, 23/9/2022

Πρόσκληση σε σεμινάριο με τίτλο  «Περιβαλλοντική Ευθύνη και Αποκατάσταση της Περιβαλλοντικής Ζημιάς μέσω Χρηματοοικονομικών και άλλων Εργαλείων» το οπόιο υλοποιείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE-19 GIE/GR/001127 « PROmote Financial Instruments for Liability on Environment».
Θα διεξαχθεί στην Μυτιλήνη στο Αμφιθέατρο του κτιρίου Γεωγραφίας, Λόφος Πανεπιστημίου Αιγαίου, την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:30 – 17:00.