Εκπαιδευτικός Προσχολικής Ηλικίας – Αθήνα – Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Προκήρυξη θέσης: ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 220922

Τίτλος θέσης: Εκπαιδευτικός Προσχολικής Ηλικίας

Τόπος εργασίας: Αθήνα

​Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί σωματείο αναγνωρισμένο ως ειδικώς φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων στα μητρώα των αρμόδιων υπουργείων, έχει συμβουλευτική ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον οργανισμό, το όραμα και την αποστολή του μπορείτε να μάθετε από την ιστοσελίδα http://www.gcr.gr/index.php/en/.

Το ΕΣΠ προκηρύσσει θέση Εκπαιδευτικού Προσχολικής Ηλικίας που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος.

Αρμοδιότητες

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για νήπια ηλικίας 3-6
 • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού
 • Συλλογή και καταγραφή δεδομένων καθώς και σύνταξη εκθέσεων αναφορών προς τον χρηματοδότη
 • Τήρηση παρουσιολογίου και εκπαιδευτικού αρχείου
 • Διαμόρφωση και υποστήριξη διαδικτυακού ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος
 • Αξιολόγηση προόδου των μαθητών και επικοινωνία με γονείς
 • Δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης
 • Διαμόρφωση κατάλληλου χώρου για δραστηριότητες και φύλαξη παιδιών από 3-6 ετών
 • Συνεργασία με την υπεύθυνη του Διαπολιτισμικού Κέντρου ΠΥΞΙΔΑ ή του κέντρου ένταξης όπου θα διεξαχθεί το πρόγραμμα
 • Συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα που πλαισιώνει τους εξυπηρετούμενους

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
 • Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων στην απασχόληση νηπίων, προσφυγικού πληθυσμού
 • Άριστη γνώση αγγλικών (επιπέδου Proficiency)
 • Βασική γνώση Η/Υ, πακέτο Microsoft Office (Word, Excel, Internet, PPT)

Επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε Μ.Κ.Ο.
 • Δημιουργικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με θέμα: ΕΠΗΑΘ_220922.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22/10/22 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών.)

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ενημέρωση όλων των υποψηφίων που δεν θα επιλεγούν.

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτως ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82—%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1/1199C52F-C2C0-843A-883A-13E0CD35D83E