Δύο θέσεις μαθηματικών για διοικητικές θέσεις εργασίας

Από εταιρία ανθρώπινου δυναμικού και για λογαριασμό εταιρίας-συνεργάτη ζητούνται συνεργάτες θετικών σπουδών και ανάλογης κατεύθυνσης και ειδικότερα:

2 Μαθηματικοί

που με συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα ενταχθούν
σε διοικητικές θέσεις εργασίας.

Προϋποθέσεις συνεργασίας:

  • Απόφοιτοι πανεπιστημίου Μαθηματικού Τμήματος
  • Ισχυρό προφίλ προσωπικότητας με θέληση για εξέλιξη και καριέρα
  • Άτομα τα οποία θέλουν να επιτυγχάνουν μετρήσιμους και απαιτητικούς στόχους
  • Άτομα που διαθέτουν υψηλές επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες

Η εταιρία προσφέρει ένα εξαιρετικό σύστημα απολαβών, το οποίο θα αναλυθεί στην προσωπική συνέντευξη.

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/22580932222/63182400-732C-D3A6-81E2-CE8E1579D970