Σύμβαση έργου Πανεπιστήμιο Αιγαίου με εξειδίκευση στην Πληροφορικής, και ειδικότερα στην Επιστήμη Υπολογιστών, στην Επιστήμη Δεδομένων και στην Στατιστική, αιτήσεις ως και 24/09/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ [1] «Κοινότητες Γνώσης, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Αιγαίου- Βορείου Αιγαίου» [e- Aegean R&D Network]

Ένας/μία Εξωτερικός/ή Εμπειρογνώμονας με εξειδίκευση στο πεδίο της Πληροφορικής, και ειδικότερα στην Επιστήμη Υπολογιστών, στην Επιστήμη Δεδομένων και στην Στατιστική (Κωδικός Θέσης:1.3.80).

Πηγή : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/861fd28d-44e1-437e-8bbc-0b0289fa1809