Σύμβαση έργου Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την τεχνική υποστήριξη των χρηστών σε θέματα εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσιών δικτύου, αιτήσεις ως και 24/09/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2022»

Ένας/μία (1) συνεργάτης/ιδά για την τεχνική υποστήριξη των χρηστών σε θέματα εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσιών δικτύου

Πηγή : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/a598d9be-0e5a-479b-9166-c9a147c3c130